Hivatali törekvések

2014-2019. évi ciklus program

Tisztelt Képviselő-testület!

A fenti önkormányzati ciklus komoly kihívást jelent majd önkormányzatunk feladatainak biztosításában, működésének szervezésében. Első, és legfontosabb feladat számunkra, az önkormányzat kötelező feladatainak ellátása mellett, egy olyan települési kép kialakítása, amelyben minden taszári állampolgár megtalálja majd számára a legkedvezőbb feltételeket.

Minden tekintetben egységes, és előremutató közösségi szellem megvalósítása, önkormányzatunk érdekképviseletének megfelelő kihasználása, támogatása az, amelyet munkám során szeretnék maradéktalanul megvalósítani.

Erős és hatékony szolgáltatás-szervezéssel olyan önkormányzat működtetése a cél, amely az itt élő emberekhez alkalmazkodik. Lehetőségeink maradéktalan kihasználása mellett fejlesztve a polgármesteri hivatal személyi állományát, és annak tárgyi feltételeit.

Intézményeink kihasználtságát emelni, és minden területen fejleszteni a szolgáltatások színvonalát, valamint az infrastrukturális feltételeket, pályázati lehetőségek alkalmazásával.

Továbbra is azt a polgármesteri programot szeretném folytatni, amit a korábbi ciklusokban is elkezdtem, s amelynek fontos elemei:

·         párbeszéd - kommunikáció

·         nyilvánosság

·         összefogás

·         a jövőben is „az ajtóm, polgármesteri hivatal ajtaja, mindenki előtt nyitva áll”

 

·         Taszár község érdekében továbbra is minden pályázatot ki kell használni, új munkahelyeket kell teremteni, kihasználva a közmunkaprogramban rejlő lehetőségeket.

·         Ivóvíz - minőség javítása, új ivóvíz kút fúrásával jelenlegi függőségünk megszüntetése Orcitól, ezen pályázat elbírálása folyamatban van.

·         A település úthálózatának, járdáinak teljes felújítása, melyhez segítséget nyújt az adósságkonszolidációban nem részesülő önkormányzatoknak megítélt állami segítségnyújtás, összesen 88 millió Ft összegben. Ebből 2015-ben 44 millió Ft-ért a lakótelep teljes felújításáról, és a lakótelepi járdák részbeni felújítása történik meg, amelyről már született testületi döntés. A 2017-es év felújításait illetően, a későbbiekben dönt az új testület.

·         Intézményeink felújítása, energetikai korszerűsítése, eszközfejlesztése.

·         Óvoda udvarának bővítése.

·         A község vízrendezési tervének elkészítése, csapadékvíz-rendszer teljes körű felújítása.

·         A lakótelepi úszómedence elbontása, mert ez sajnos további fejlesztésre és használatra alkalmatlan.

·         Pályázati forrásból új úszómedencék kialakítása új helyszínen, mely szervesen beilleszthető az általános iskolákban életbe léptetett úszásoktatással is.

·         A nyári szociális gyermekétkeztetés bevezetése az arra rászorulók részére.

·         Sport - és szabadidős létesítmények felújítása, és további hasznosítása.

·         A Start Közmunka keretében, zöldségek termesztésének elkezdése, mellyel az óvoda konyháján a gyerekek a helyiek által megtermelt zöldségeket fogyaszthatják, amellyel a konyha fenntartási költségeit is csökkenteni tudjuk. A felesleget a helyi lakosok között tudnánk értékesíteni. Új projektek kidolgozása, produktív munkalehetőségekkel.

·         A templom és környezetének szépítése, felújítása a Katolikus Egyházközséggel együtt.

·         A rendőrőrs beköltöztetése a laktanya kapujánál található épületbe, ezzel kapcsolatosan már tárgyalások folynak.

·         A lakótelepi sportpálya, a lakótelep 12-es épület, valamint a laktanyai sportcsarnok hasznosítása.

·         Az Esély Alapszolgáltatási Központban ellátott szolgáltatások további magas szintű ellátásnak biztosítása a 2015. évtől létrejövő új társulásban is.

·         Színvonalas közösségi rendezvények rendezése a civil szervezetekkel, és a helyi intézményekkel való szoros együttműködéssel.

·         A jól bevált hagyományos rendezvények folytatása: koncertek a templomban, fogászati hónap, „szép korúak” hónapja, májusi gyereknap, falunap, díszpolgári cím és Taszári kitüntető cím adományozása, testvér-települési kapcsolatok elmélyítése, vállalkozók köszöntése.

·         Tovább kívánom folytatni a község közterületeinek rendszeres fűnyírását, és szeretném elérni, hogy virágosabb, ápoltabb legyen községünk.

·         Az önkormányzat autójának cseréje.

·         Kerékpárút építésének elősegítése Kaposvárig pályázati forrásból.

·         Taszár község érdekeit előre vivő képviselői javaslatok támogatása.

A 2014-2020-as Somogy Megyei Területfejlesztési koncepcióban szereplő hosszú távú

projektek megvalósítása:

 • Laktanya víz-szennyvíz rendszer rekonstrukciója.
 • Taszár lakótelep szennyvíz rendszer teljes körű rekonstrukciója.
 • Taszár 61. főút melletti régi szennyvíz telep rehabilitációja.
 • Taszár, Toldi utca 29 hektáros területének rendbetétele, összközműves telkek kialakítása a rendezési terv szerint.
 • Taszár Orci településeket összekötő ivóvíz vezeték tulajdoni jogainak, és szolgalmi jogainak rendezése.
 • Taszár község területén a csapadékvíz elvezető árkok teljes körű rekonstrukciója, mederlappal burkolása. A csapadékvíz elfolyásának megoldása a Kapos-folyóba. Belvíz védelem.
 • Taszár község területén többféle sportnak megfelelő sportcentrum kialakítása.

A laktanya fejlesztése továbbra is a legnagyobb kitörési pontja lehet Taszárnak, a repülőtér hasznosításán túl, ehhez szükséges a megfelelő befektetőket megtalálni.

 • Fontosnak tartom megemlíteni, hogy már évek óta részt veszek a repülőtér hasznosításának folyamatában - bár nem tulajdona ez a terület az önkormányzatunknak – és mindent megteszek a jövőbeni hasznosítás érdekében. Ezért már több alkalommal is tárgyaltam befektetőkkel, és bíztató jelek mutatkoznak arra, hogy a repülőtér hasznosítása pozitív irányba mozduljon el.
 • Az itt található épületek hasznosítása, társasházak kialakítása, szabadidős tevékenységek, vállalkozások számára megfelelő környezet teremtése.
 • Környezeti kármentesítési pályázat folytatása a laktanyában.
 • Cél Taszár fejlődése, a rendelkezésre álló erőforrások megfelelő időben, megfelelő módon történő felhasználása.

Folyamatban lévő pályázataink:

 

·        Az orvosi rendelő teljes körű külső-belső felújítása 40 millió Ft.

·        Az ivóvíz minőségjavító program 232 millió Ft.

Köszönöm a figyelmet!

Pataki Sándor s.k.

polgármester

 

POLGÁRMESTERI PROGRAM 2010-2014 

Továbbra is azt a programot szeretném folytatni, amit 2003-ban már elkezdtem, amit a párbeszéd,őszinteség, nyíltság, és együttműködés jellemez, melyekkel a közösséget tovább kell építenünk, és erősítenünk. 
- Taszár község érdekében továbbra is minden pályázatot kihasználni, új munkahelyeken teremteni. 
- Ivóvíz - minőség javítása, új ívóvízkút fúrásával jelenlegi függőségünk megszüntetése Orcitól, ezen pályázat előkészítése folyamatban van 
- Szennyvíz rendszer felújítása 
- A település úthálózatának, járdáinak teljes felújítása, új építése a Dózsa György és a Toldi utcákban. 
- Intézményeink felújítása, korszerűsítése, eszközfejlesztése 
- Óvoda területének bővítése 
- Temetői szerződés felülvizsgálata, új üzemeltető kiválasztása 
- A fiatalok szabadidős tevékenységéhez helység biztosítása , melyhez az Integrált Közösségi Szolgáltató Tér pályázat megvalósításával hosszú távú kulturális és szabadidős tevékenységre nyílik lehetőségünk 
- A község vízrendezési tervének elkészítése, csapadékvíz-rendszer teljes körű felújítása 
- Sport - és szabadidős koncepció kidolgozása,létesítményeink felújítása, a laktanyai sportcsarnok hasznosítása, 
- A Toldi utcával szemközti terület rendbetétele után szabadidőpark, és kerékpár,- gördeszka pálya kialakítása 
- A templom felújítása a Katolikus Egyházközséggel együtt, mely jelenleg is folyamatban van 
- A rendőrőrs beköltöztetése a laktanya kapujánál található épületbe, ezzel kapcsolatosan már tárgyalások folynak 
- 12-es épületből társasház kialakítása 
- Kapos-folyó hídjának felújítása 
- Színvonalas közösségi rendezvények, civil szervezetekkel való szorosabb együttműködés 
- A jól bevált hagyományos rendezvények folytatása: koncertek a templomban, fogászati hónap, „szép korúak” hónapja, májusi gyereknap, falunap, díszpolgári cím és Taszári kitüntető cím adományozása, testvér-települési kapcsolatok elmélyítése, vállalkozók köszöntése. 
- Néhány korábbi testületi döntés felülvizsgálata. 
- Az önkormányzati közterületek karbantartásához szükséges eszközpark fejlesztése ezáltal a településen egységes fűnyírási rendszer megvalósítása. 
- Segélyezési rendszer méltányosabbá tétele. 
- A laktanya jövőbeni fejlesztése lehet a legnagyobb kitörési pontja Taszárnak, a repülőtér hasznosításán túl: az itt található épületek hasznosítása, társasházak kialakítása, szabadidős tevékenységek, vállalkozások számára megfelelő környezet teremtése 
- Alternatív energia hasznosításával, pályázati úton termálvizes fűtésrendszer kialakítható 
- Környezeti kármentesítési pályázat folytatása (laktanyában), II. ütemben közel 400 millió Ft-os pályázati támogatás lehívásával 
- A tervezett felújításokat, fejlesztéseket a laktanya épületeinek hasznosításából és egy részének értékesítéséből befolyt pénzből rövid idő alatt meg lehet oldani. 
A hasznosítással folyamatosan a kerítés is lebontásra kerülne, és egy egységes településkép jöhet létre. A megváltozott helyzethez igazodva a buszok a laktanyán keresztül közlekednének, és a 2. sz kapu, valamint az Ady Endre utca sarkánál új buszmegálló épülne 
- „Taszári Tükör” névvel egy képviselő-testület által megjelentett újság, melyben a lakósságot tájékoztatnánk az önkormányzatnál, és intézményeinél folyó munkáról. A község közéletével, kultúrával, sport és szabadidős tevékenységéről, rendezvényeiről, egyéb hasznos információkról. 

Célom és célunk legyen, Taszár fejlődése, a rendelkezésre álló erőforrások megfelelő időben, a megfelelő módon történő felhasználása. 

„ Hogy Taszár jövője, minden taszári jövője legyen”!

« Vissza az előző oldalra