Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde

Cím:
7261 Taszár, Kossuth L. u. 2.
Telefonszám:
30/649-1247
Élelmezés mobil:
30/649-1245
Fax:  
nincs
E-mail cím:
ovi.taszar@citromail.hu
Weboldal:
nincs megadva
Nyitva tartás:
Reggel 6-tól 18:00-ig.

Fenntartó: Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde Intézményfenntartó Társulás

Intézményvezető: Utasiné Kenderák Tímea

Intézményvezető helyettes: Bálintné Fehér Beáta

Élelmezési ügyintéző: Ballér Brigitta

Az óvoda 1999. január 1. napjától működik Taszáron 100 férőhellyel, 4 óvodai csoporttal.

A közérdekű adatok és az intézményre vonatkozó nyilvános szabályzatok megtekinthetőek munkaidőben az intézményvezetőnél. Igény esetén, előzetes egyeztetés után elektronikus formában is rendelkezésre állnak.

Napsugár Bölcsőde

„ A legnagyobb ajándék, amit gyermekünknek adhatunk, a feltétlen szeretet, a széttárt karok és egy készséges fül.”

Néhány mondattal be szeretnénk mutatni bölcsikénket azok számára, akik még nem találkoztak kisgyermeknevelőinkkel, illetve nem látogattak el intézményünkbe. Intézményünkkel szemben családi házak, egyik oldalán volt honvédségi laktanya, másik o ld a lán pedig az óvoda udvara található. 2010. decemberében adták át ünnepélyes kereteken belül Uniós pályázati pénzből és az  önkormányzat segítségével megvalósult bővített, felújított 2 csoportos bölcsődénket. Az udvarunk nagy része sík, néhol kissé lejtős füves részből áll, a bur kolt út alkalmas a motorozásra, triciklizésre, rollerezésre. Különböző kültéri játékaink biztosítanak lehetőséget változatos  játékok számára pl.: homokozók, 2 személyes bébi hinta, rugós hinták, babaház, csúszdák, mászóka, mozdony kocsival. Nyáron a nagy fák lombjai adnak árnyékot.

Bölcsődénk feladata a családban nevelkedő kisgyermekek napközbeni ellátásának biztosításával 0-3 éves gyermekek testi- és pszichés szükségleteinek kielégítése, optimális fejlődés elősegítése. Bölcsődénkben lehetőség nyílik sérült gyermek gondozására-nevelésére szakértői vélemény alapján, viszont fejlesztését fejlesztő szakember hiányában nem tudjuk biztosítani.

Szolgáltatás : Bölcsikénkben időszakos gyermekfelügyelet működik, az üres férőhelyeken, illetve a hiányzó gyermekek helyén, ahol életkoruknak és fejlettségüknek megfelelő foglalkozásban részesülnek.

Amit a gyermekeknek nyújthatunk:

 • egészséges és biztonságos környezet
 • „saját” gondozónőt
 • szakszerű és szeretetteljes gondozást-nevelést
 • helyes higiénés szokások és viselkedési szabályok elsajátítását
 • jól szervezett, rugalmas folyamatos napirendet
 • sokféle lehetőséget, önálló és szabad játékot, együtt játszást a társakkal: szobában, játszóudvaron, teraszon
 • életkoruknak megfelelő, változatos játékeszközöket, fejlesztő-játékokat
 • zene-és mesehallgatás, bábozást
 • firkálási, rajzolási lehetőségeket, gyurmázást, festést
 • játékos tornát
 • a személyiség, a kreativitás kibontakozását a koruknak megfelelő tanulási lehetőségeket, a megismerő-folyamatok fejlődését
 • azonos korú gyermekek megismerését, a velük együtt játszást
 • levegőzést, játékot a szabadban
 • napi 4x-i étkezést
 • heti 1 órában orvosi és védőnői vizsgálatot.

Legfőbb nevelési eszközünk a gyermek szeretete, szakmai munkánk sikerének eredménye gyermekeink mosolya, és a szülők pozitív visszajelzése. A bölcsőde az első közösség, amely a családból érkező gyermeket gondozza-neveli. Igyekszünk a családokkal bensőséges, barátságos kapcsolat kialakítására. Gondozónőink 2 csoportszobában szeretettel, meleg, biztonságot nyújtó légkör megteremtésével gondozzák-nevelik a gyermekeket, figyelembe véve egyéni igényüket, fejlettségüket, életkori sajátosságaikat, pillanatnyi fizikai és pszichés állapotukat. A gyermek érzelmi biztonságát, a személyi és tárgyi környezet állandóságával, „saját” gondozónői rendszerrel növeljük. A gyermekek egész napját átfogja a folyamatos és állandó napirend.

A gyermeket úgy és olyannak fogadjuk el, amilyen és az érzelmi biztonság megteremtése mellett a saját ütemében, az egyéni szükségleteinek megfelelően biztosítjuk számára egyéni bánásmóddal fejlődésének feltételeit.

„ A gyermek fejlődése szempontjából döntő fontosságú, hogy érezze, nem csak szeretik, de olyannak szeretik, amilyen.”
( Hermann Alice)

Bölcsődei felvétel rendje

A bölcsődei felvétel egész évben folyamatos. Azonban minden évben tavasszal az óvodához, iskolához igazodóan zajlik a bölcsődei beiratkozás.

2012-ben bölcsődei beiratkozás időpontja: március 28-29, 7:00-17:00-ig.

Gyermekük a bölcsődébe felvehető az Önök munkavállalása, vagy különböző szociális indokok alapján, ha napközbeni ellátását nem tudják másképp biztosítani.

Férőhely bővítésünknek köszönhetően lehetővé vált számunkra nem csak Taszáron, hanem a környező településeken élő gyermekek fogadása.

Bölcsőde nyitva tartása

Munkanapokon 6-17 óra között.

Az óvoda, konyha nyári zárásához igazodva bölcsődénk nyaranta, általában júliusban, 3 hétre leáll, télen pedig karácsony és szilveszter közötti időszakban vagyunk zárva.

Bölcsődénk szakmai programja

Bölcsődénk az országos intézet által kiadott módszertani leveleket követve, valamint saját szakmai programunkkal összhangban végzi szakmai munkáját.

A bölcsődei térítési díjról

A szolgáltatásokért, az étkezésért fizetendő díjat, az önkormányzat képviselő-testülete szavazza meg. A térítési díj befizetése minden esetben a tárgyhónap előre fizetésével történik. A befizetés időpontjáról a szülőket tájékoztatjuk, lehetőség nyílik rá az óvoda aulájában a befizetés első napján, illetve az iskola gazdasági irodájában.

Térítési díj összege 340 Ft  + 90 Ft gondozási díj( 2012. április 1-től)

Időszakos gyermekfelügyeleti díj: 300 Ft / óra, ami minden alkalommal a megbízott bölcsődevezetőnél a helyszínen fizetendő.


Bölcsődénk ünnepei

 • Télapó
 • adventi barkácsolás a szülőkkel
 • karácsony, mézeskalács sütés
 • farsang
 • húsvéti barkácsolás a szülőkkel
 • húsvét, tojásfestés stb.
 • anyák napja
 • gyermeknap
 • óvodába menő gyermekek évzárója

 

Elérhetőségeink:

Cím:7261 Taszár, Kossuth L. u. 2.
Telefon: 06-82-375-111
Mobil:+36 30/5412166
E-mail cím: bolcsode@taszar.hu
Erdős Szilvia
bölcsődevezető
« Vissza az előző oldalra