Taszári Idősek Nappali Ellátása

Igal és Környéke Alapszolgáltatási Központ

 

 

Cím:7261 Taszár, Széchenyi u. 64.
Telefonszám:82/ 372-122       82/575-052
Fax:82/575-052
Mobil:30/834-2441 (intézményvezető)
E-mail cím:eselykozpont@invitel.hu
  
Nyitva tartás:

hétfő – csütörtök 7.30. – 16.00 óra

péntek 7.30. – 13.30 óra

 

Intézményvezető: Horváthné Lengyel Erika

A társulás települései: Taszár, Kaposhomok, Baté, Fonó, Kaposkeresztúr, Mosdós, Nagyberki, Kercseliget, Csoma, Szabadi, Simonfa, Bőszénfa, Zselicszentpál, Zselickislak. 


Az Alapszolgáltató Központ Otthonközeli ellátás keretében a következő szolgáltatásokat nyújtja a nyugdíjaskorú vagy szociálisan rászorult lakosok számára: 

Szolgáltatásaink: 
Étkeztetés - napi egyszeri meleg étel kiszállítással vállalkozótól. 
Házi segítségnyújtás – ápolási-, gondozási tevékenység feladatok, pl.: takarítás, mosás, bevásárlás, ügyintézés, segítő beszélgetés. 
Nappali ellátás (klub) - ünnepek megtartása, kirándulások, kézműves foglalkozás, felolvasás, beszélgetés, különböző szabadidős tevékenységek. (Bizonyos foglalkozáson való részvétel részben térítésköteles.) 

Szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása: 
Kérelem formanyomtatvány, jövedelem igazolás, személyi okiratok, orvosi szakvélemény. 

Általános információk: 
A szolgáltatás a tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek részére biztosított. Az eljárás illeték- és költségmentes. 

Az Idősek klubjai 
- az ellátást igénybe vevők részére szociális, egészségi, mentális állapotuknak megfelelő napi életritmust biztosító szolgáltatást nyújt, 
- a helyi igényeknek megfelelő közösségi programokat szervez, valamint helyet biztosít a közösségi szervezésű programoknak, csoportoknak, 
- biztosítja, hogy a szolgáltatás nyitott formában, az ellátotti kör és a lakosság által egyaránt elérhető módon működjön. 

Az idősek klubja szolgáltatásai: 
- Klubhelyiségeinkben napi- és hetilapok olvasására van lehetőség 
- Televíziót, rádiót, DVD-t, magnót biztosítunk rendeltetésszerű használatra 
- Társasjátékok, sakk és kártyajátékokra van lehetőség 
- Heti rendszerességgel kézműves foglakozásokat szervezünk, igény-, és érdeklődésnek megfelelően 
- Megemlékezünk az ünnepnapokról, valamint a nemzeti, vallási, név- és születés-napokról 
- Ismeretterjesztő és egyéb előadásokat szervezünk 
- Kirándulásokat szervezünk, melyet részben önköltségből, pályázatokból tudjuk biztosítani 
- Egészségügyi ellátás keretében lehetőséget biztosítunk vérnyomásmérésre, szak-rendelésre időpontkérése-kísérésre, heti egy alkalommal szakember közreműködésével testmozgásra/gyógytornára, egyénre szabott mentális gondozásra 
- Segítséget nyújtunk hivatalos ügyek intézésében, kérelmek megfogalmazásában, nyomtatványok kitöltésében 
A szabadidős programok az idő hasznos eltöltése általában évszakokhoz kötődik. Az egyéb programok évszakoktól függetlenül működnek. 

Mentálhigiénés ellátás: 
Az egyes idősek különböznek egymástól testi, idegrendszeri sajátosságaikban, tapasztalataikban, értelmi képességeik, nyelvi kifejezőkészségük, társas magatartásuk, érzelmeik, érdeklődésük és aktivitásuk terén. Az egyéni bánásmód biztosíthatja, hogy a klub tagjai a rájuk jellemző sajátos vonásoknak megfelelően váljanak a közösség tagjaivá. 
Az egyéni bánásmód megvalósításának alapvető feltétele az időskorúak életkori és egyéni jellemzőinek ismerete. 
Tekintettel a tagok általános mentális és fizikai állapotára, különösen fontosnak tartjuk a mentálhigiénés ellátásra való fokozott hangsúly helyezését, melyet egyéni és csoportos foglalkozások keretében kívánunk megvalósítani: 
- Egyéni beszélgetés 
- Örömtréning 
- Pszichoterápiás játékok 
- Beszélgető-kör 
- Speciális fejlesztő foglalkozások szervezése egy-egy betegségtípus folyamatának lassítása, visszafordítása reményében. (Pl. Alzheimer-kór, agyi események miatt bekövetkező funkció kiesések, cukorbetegség, szí és érrendszeri megbetegedések, az időskorral járó betegségek és azok megelőzése…stb.). 

Ügyfélfogadási idő: 
hétfő – csütörtök: 7.30. – 16.00 óra 
péntek 7.30. – 13.30 óra
Tájékoztatás kérhető munkanapokon 8-15 óráig, a 82/575-052 telefonszámon.

« Vissza az előző oldalra