Büszkeségeink

"Taszár község díszpolgára" kitüntető cím

"Taszárért" kitüntető cím

 

  Dr. Kolber István

  1954. június 26-án született a Somogy megyei Orciban. 31 éve él házasságban tanárnő feleségével. Két felnőtt lánya van és egy unokája.

  1972-ben a kaposvári Táncsics Mihály Gimnáziumban érettségizett, 1978-ban a Pécsi Tudományegyetemen szerzett jogászi diplomát, majd 1983-ban jogi szakvizsgát tett. A tanulást később sem hagyta abba: ingatlan szakmai és európai uniós, valamint politológiai tanulmányokat folytatott.

  Sok-évet töltött a közigazgatásban: 1978-ban kezdett dolgozni előadóként a Somogy Megyei Tanács VB szervezési és jogi osztályán, ahol később főelőadó lett. 1983-tól közigazgatási osztályvezető-helyettesi beosztásban dolgozott az MSZMP Somogy Megyei Bizottságán. 1988-tól 1991-ig a megyei tanács törvényességi és jogi főosztályának vezetője volt. 1998-tól 2002-ig az OTP Ingatlan Rt. dél-dunántúli igazgatója. 1991-től 2002-ig a Magyar Közigazgatási Kar megyei tagozatát vezeti. 2001-ben megalapította a Rómahegyi Baráti Kört, amelynek azóta is elnöke. 1991-től a Somogy megyei közgyűlés tagja, 1991-1994-ig alelnökeke, 1994-1998 között a megyegyűlés elnöke, 1998-tól 2005-ig a szocialista frakció vezetője. 1996-1998 között a Somogy Megyei Területfejlesztési Tanács, 1997-től 1998-ig a Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács alapító elnöke volt. 2002-től 2004-ig a Balaton Fejlesztési Tanács elnöke.

  A 2002. évi választásokon az MSZP Somogy megyei területi listájáról szerezett országgyűlési képviselői mandátumot. 2004 októberétől regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelős tárca nélküli miniszter. 2007-2009: a miniszterelnöki hivatal államtitkára, jelenleg a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztériumban dolgozik, a taszári repülőtér miniszterelnöki különmegbízottja.
  Segítségével Taszár község 2002-2006 között 41,4 millió forint támogatásban részesült.
  Taszár község önkormányzatának képviselő-testülete úgy döntött hogy a Taszár községért végzett kiemelkedő munkájának elismeréséül dr. Kolber István úrnak a Taszár Község Díszpolgára címet adományozza.

   

  Dr. Kovács József

  1948. október 2-án született Kaposváron. Az általános- és középiskolát Kaposváron végezte el. 1967-ben érettségizett. 1973-ban végezte el a Pécsi Orvostudományi Egyetemet. Az egyetemi évek alatt megnősült, felesége Dr. Telkes Ilona. Házasságukból 1972-ben Szilvia, 1975-ben Ágnes nevű lányai születtek. Szilvia orvosi, Ágnes tanítói diplomát szerzett.

  Siklóson határőrként töltötte katonai szolgálatát, majd tartalékos tiszti kinevezést kapott. Jelenleg a Magyar Honvédség tartalékos őrnagya. 1977-ig Baján dolgozott, majd visszakerült Somogyba. 1977. júliusától dolgozik Taszáron. Kezdetben, mint körzeti orvos, majd háziorvos. 1978-ban belgyógyászatból szakvizsgát tett. Felesége szintén háziorvosként dolgozik Kaposváron. 1997-ben háziorvostanból tett szakvizsgát. 1994 óta az ÁNTSZ szakorvosa. 4 évig tagja volt a Somogy Megyei Közgyűlésnek. 1990-től lemondásáig, 2002. november 13-ig Taszár polgármestere volt. A polgármesteri tisztséget orvosi munkája mellett töltötte be.

  Kitüntetései:

  • Magyar Köztársaság Érdemrend Tiszti Keresztje
  • Magyar Köztársaság Érdemrend Kiskeresztje
  • A „Köz Szolgálatáért Érdemrend Arany fokozata”
  • NATO csatlakozási emlékérem polgári tagozata
  • Pro Sanitate
  • Pro Karitatív
  • Kiváló munkáért érem
  • Somogy polgáraiért
  • Alabama Állam Nemzeti Gárdájának tiszteletbeli ezredese


  Taszár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Kovács Józsefnek Taszár község érdekében, hosszú időn keresztül végzett kiemelkedő munkájának elismeréséül a „Taszár Község Díszpolgára” kitüntető címet adományozta.

  Egerszegi Jenő

  1951. március 3-án született Taszáron, itt járt általános iskolába is. Csurgón tanult tovább a Mezőgazdasági Szakközépiskolában. Gyermekkori álma valósult meg, amikor felvették a Kaposvári Mezőgazdasági Főiskolára, ahol 1972-ben általános üzemmérnöki diplomát kapott. A főiskola elvégzése után rögtön elhelyezkedett a batéi termelőszövetkezetbe üzemegység-vezetői, később ágazat-vezetői beosztásban. 1975. január 2-án megismerkedett szerelmével, Erzsikével, akivel még ez év november 22-én házasságot kötött. 1978. június 24-én megszületett leányuk Mónika, aki tanítóként diplomázott és 2000 óta tanít itt Taszáron az Általános Iskolában. 1991. január 1-jén került polgári alkalmazottként a honvédség elhelyezési szolgálatához.
  Jenő segítőkészsége példaértékű volt, családját, gyermekét valamint testvérének gyermekeit is támogatta az utolsó pillanatig.
  A rendszerváltás óta, 1990-től az önkormányzat alapítói közé tartozott. 2006. február 17-én bekövetkezett haláláig, mint önkormányzati képviselő meghatározó irányt mutatott képviselőtársainak. Véleményének mindig hangot adott, melyért következetesen kiállt, szeretett falujáért.

  Kitüntetései:

  • II. osztályú Honvédelemért kitüntető cím
  • Kiváló Munkáért kitüntetés


  Taszár Község Önkormányzata posztumusz Egerszegi Jenőnek a község érdekében végzett kiemelkedő munkájának elismeréseként, a „Taszárért” kitüntető címet adományozta.

   

  id. Vogel József

  Sárbogárdon született, 1933. augusztus 29-én. Iskolái elvégzése után mint villanyszerelő dolgozott egészen bevonulásáig Dunaújvárosban. A városi repülő és ejtőernyős egyesület tagja volt.

  Ejtőernyő hajtogató honvéd lett a kiképzési idő után, a taszári ezrednél. Leszerelés után (1956) a hírzászlóalj állományában dolgozott a repülőtér világításnál, eredeti foglalkozásomban. 1959 -ben továbbszolgálatot vállalt ejtőernyős beosztásban, mint ejtőernyős, raktárvezető és parancsnokhelyettes. Ebben a beosztásban dolgozott 1982-ig. 1982 novemberétől az ejtőernyős szolgálat főnökeként dolgozott 1987 júliusáig, ekkor rokkantsági nyugállományba került. 1956. június 2-án összeházasodott feleségével, Igali Évával. Egy gyermekük született (József).
  A fafaragással a honvédségnél ismerkedett meg komolyabban. A fában találta meg azt a lehetőséget, amelyben újra életre tudta kelteni a különböző tárgyak világát. Így készültek emlékoszlopok, emléktáblák, harangláb és egyéb figurális tárgyak. Alapító tagja a somogyi Szabadművészeti Társaságnak, valamint tagja az Országos Képző- és Iparművészeti Szövetségnek. Tagja még a Magyar Veterán Repülő Szövetség Somogy Megyei Egyesületének.
  És végül nagyon sokat köszönhet kedves feleségének, Évának, aki mellette volt, bátorította, bízott benne. Kellett néha a kíméletlen, bátor kritikája. Köszöni és számít rá továbbra is.

  Kiállításai: Veszprémi kulturális fesztivál, Kaposvár megyeháza, Balatonkenese honvéd üdülő, Balatonlelle művelődési ház, honvéd üdülő, Kaposvár Honvéd művelődési otthon, METESZ galéria, Gyergyai galéria, dombóvári németek háza, Paks atom. kultúrház, Veszprém művelődési ház

  Érdem utáni elismerések:
  Haza Szolgálatáért – ezüst fokozat
  Haza Szolgálatáért – két arany fokozat
  Haza Fegyveres Szolgálatáért – 1000 eje. ugrás kitüntetés

  Nyugdíjas években végzett tevékenységek elismeréséért:
  Dísztőr Taszár község önkormányzatától – kiemelkedő közösségi munkáért
  Kentucky Nemzetközösség – Kentucky Állam Megbízott Ezredese cím
  Zolcsák Repülő Alapítvány – Transilvánia jelvény
  Aranykor – bronz fokozat
  Honvédelmi miniszteri emléktárgy – lovassági díszpallos
  Honvédelemért kitüntető cím – II. fokozat
  Gál István emlékplakett – A repülés és ejtőernyőzés biztonságának szolgálatáért

  Emléktáblák, címerek:
  Milleniumi emléktábla
  Somogy Megyei Veterán Repülők háborúkban elesett katonák emléktáblája 100 éves a repülés emléktáblája
  H. M. kulturális szolgáltató logója Kaposvár
  Radar Alapítvány címere
  Taszár – Okucani testvértelepülés közös emléktábla
  Taszár – Steyer-Wolfern testvértelepülés emléktábla
  Kaposvár Zrínyi Ilona iskola címere
  Kereki címere
  Mesztegnyő címere
  Esély Alapszolgáltatási Központ címere
  Taszári Általános Iskola emléktábla a Magyar Költészet napja tiszteletére
  Honvéd Rehabilitációs Intézet Központja Hévíz

  Taszár község önkormányzatának képviselő testülete úgy döntött,hogy a Taszár községért végzett kiemelkedő munkájának elismeréséül id. Vogel József Úrnak a Taszárért kitüntető címet adományozza.

   

  Igali Gyuláné

  1927. július 27-én született Lengyeltótiban. Az általános iskolát és a gimnáziumot is Kaposváron végezte el. Tanítóképző főiskolába Dombóvárra járt 5 évig, ahol tanítói oklevelet kapott 1947-ben a Szent Orsolya Rendi Tanítóképzőben. 1952-ben férjhez ment, házasságukból két gyermek született.

  Munkahelyei: 1948-tól 1951-ig Horvátkúton (marcali járás) dolgozott. 1951-től 1953-ig a Kaposvári Járási Oktatási Osztályon helyezkedett el, mint előadó. 1953-től 1966-ig Kaposhomokon tanított. 1966-tól pedig Taszáron dolgozott, mint napközis nevelő és élelmezés-vezető. 1982-ben nyugdíjba vonult. Nyugdíjasként pedig a Honvédelmi Minisztérium napközi-otthonában dolgozott még 3 évig.

  Kitüntetései:
  1977-ben az Oktatásügy Kiváló Dolgozója.
  1982-ben Pedagógus Szolgálati Emlékérem.
  2000-ben a Magyar Közoktatásért végzett munkájáért elismerést kapott.
  Két ízben pedig soron kívüli feljebb sorolásban részesült.

  Taszár község önkormányzatának képviselő testülete úgy döntött,hogy a Taszár községért végzett kiemelkedő munkájának elismeréséül Igali Gyulánénak a Taszárért kitüntető címet
  adományozza.

   

  Kacsó Csaba

  1967. június 8-án született Marosvásárhelyen, ahol később az általános iskolai tanulmányait is folytatta. 1985-ben érettségizett, miután folyamatos továbbképzéseket követően megtanulta a belső felületi megmunkálás minden fortélyát.
  1991. április 20-án kötött házasságot feleségével, Juliannával. A 2 hetesre tervezett magyarországi nászútból kaposvári letelepedés lett. 1 évvel később létrehozta egyéni vállalkozását, 1 géppel és egy emberrel. A városban lévő bérelt műhely nem volt képes ellátni a megnövekedett igényeket, így 1992-ben vásárolta meg az első taszári ingatlant, mely megalapozta a vállalkozását, és annak folyamatos fejlődését. Jelenleg közel 30 fővel és több száz milliós forgalommal, az ilyen profilú vállalkozások között az országban az elsők közé tartozik. Regionális szinten az ilyen jellegű szolgáltatás 70 %-át végzi. 1993-ban megszületett Renáta, 1998-ban Gergő, 2003-ban Júlia Csenge nevű gyermeke. 1992-től napjainkig a vállalkozás hosszú utat járt be, mely rendezett környezetével, munkahelyteremtéssel, településünk javát szolgálja és egyfajta arculatát adja Taszárnak.

  Taszár Község Önkormányzata Kacsó Csabának a község érdekében végzett kiemelkedő munkájának elismeréseként a „Taszárért” kitüntető címet adományozta.

   

  Majoros Józsefné

  1943. december 30-án született Budapesten. Kóka községben járt általános iskolába, majd később a Baranya megyei Hertelendre költöztek, így Sásdon fejezte be az általános iskolai tanulmányait. Pécsen a Lőwei Klára Gimnáziumban érettségizett. A gyerekek szeretete irányította a pedagógus pályára, ezért jelentkezett a Felsőfokú Bajai Tanítóképző Főiskolára, ahol 1965-ben diplomázott. A főiskola alatt, 1964. június 14-én férjhez ment, majd a diploma megszerzését követően 1965-től 1969-ig Moszkvában élt férjével. 1 évig a Moszkvai Magyar Követségen tanított, majd felvételt nyert a Moszkvai Idegennyelvi Főiskola orosz-francia szakára. 1971-ben diplomázott a Pécsi Tanárképző Főiskolán orosz nyelv és irodalomból. Első magyarországi munkahelye 1969. szeptember 1-jétől a Nagyberki Általános Iskolában volt. 1980-ban született Ildikó nevű leányuk, aki jelenleg Angliában tanul. 1982. és 1997. között a honvédségi Óvodában dolgozott napközis tanítóként, később napközi vezetőként. 1997-től a Taszári Általános Iskolában dolgozik. 9 éve pedagógusa az általános iskolánknak, ahol szeret dolgozni, ahol nagyon jó munkatársi kapcsolatot alakított ki a kollégáival, akik tapasztalatát tisztelik és megbecsülik. Számtalan táboroztatás szervezője és résztvevője, az önkormányzati gyermekrendezvények egyik fő pillére és hajtómotora.
  Társadalmi szerepvállalása a rendszerváltás előtt kezdődött, 8 évig volt tanácstag, majd 1998-tól napjainkig önkormányzati képviselő. Munkáját többször ismerték el dicsérettel és különböző jutalmakkal.

  Taszár Község Önkormányzata Majoros Józsefnének a község érdekében végzett kiemelkedő munkájának elismeréseként, a „Taszárért” kitüntető címet adományozta.

   

  Szilágyi József

  Szilágyi József 1940. december 19-én született Sárospatakon. Abaújszántón végzett mezőgazdasági szakiskolát. 1960 óta lakik Taszáron, 3 gyermeke van. Sok ismerőse volt és van a településen. A napi és folyó társadalmi munkákban-ügyekben kiveszi részét a mai napig is. 1989 ősze és 1990 tavasza között, a rendszerváltáskor fontos szerepet vállalt Taszáron, hogy az önkormányzati rendszer felálljon a megfelelő vezetéssel. Nem tud elmenni a napi események mellett úgy, hogy barátival, ismerőseivel meg ne vitassa, meg ne beszélje. Épp ezért a mai napig is jó baráti szeretetet és megbecsülést élvez. Sokat tett azért, hogy a település minél több anyagi és erkölcsi támogatásban részesüljön. Tagja a Magyar Veterán Repülő Szövetség Somogy Megyei Egyesületének, ahol minden esetben számíthatnak segítő munkájára.

  A képviselő-testület tevékenységének elismeréséül 2010. augusztus 28-án a „Taszárért” kitüntető címet adományozta számára.

  « Vissza az előző oldalra