Helytörténet, Taszár Község Címere

Helytörténet

Település Címere

 


Taszár

Kaposvártól 8-km-re keletre fekszik, a 61-es főút mentén. A főútvonalon könnyen megközelíthető, naponta 21 autóbuszjárat érinti. Vasútállomása Kaposvár - Dombóvár vasútvonalon 3 km-re fekszik a község központjától.
Taszár szó szláv eredetű, eredeti jelentése famunkát, illetve ácsmunkát végezni. Ha minden áron magyarra akarnánk lefordítani, ácsok falva lenne a jelentése. Az első levéltári adatunk Taszárról, Szent István idejéből való, aki előírta, hogy minden tíz falunak kötelezően templomot kell építenie. Ilyen templommal rendelkező falu volt Taszár is, s ebből származik megkülönböztető neve, Egyházas-Taszár.
A török kiűzése után megszűnik Taszár többféle elnevezése - Egyházastaszár, Kistaszár, Nagytaszár. Vámostaszár - megmarad mindmáig, csak Taszár. Ekkor Taszárnak 45 lélekszáma van, földjei elvadultak, medvék, kóbor farkasok uralják a környéket, temploma elpusztult.
1738-ban kezdik meg az - eredetileg XV. században épült - templom ismételt felépítését, melynek befejezése 1748-ban ér véget. 1807-től Taszár és környéke, mint hitbizományi birtok a piarista rend kezelése alatt áll mindaddig, míg a magyar állam a nagybirtok rendszerrel a hitbizományokat is megszüntette és államosította. A magyar falvakra jellemző település szerkezetet és építkezési módot az 1950-es években megépített katonai reptér és lakótelep gyökeresen megváltoztatta. A honvédségi objektumok a település jelentős részét foglalják el. Ez elsősorban a reptér és a laktanya beépítését jelenti. A hagyományos falvakra jellemző házak mellett megépültek a reptéren és laktanyában szolgálatot teljesítő katonák 2-3 emeletes, zömmel lapos tetős tömbházai.
A község 1995-ben a nemzetközi és hazai érdeklődés középpontjába került. A délszláv válság miatt Taszár az IFOR majd később az SFOR csapatok logisztikai bázisa lett. 2003-ban pedig a taszári bázison történt az iraki önkéntesek kiképzése. Útjaink és járdáink szilárd burkolatúak. Az általános iskolában 300 fő gyermek tanul, modern nyelvi labor, számítástechnika terem segíti a diákok és tanárok munkáját. Községünk modern felszereltségű orvosi és fogorvosi rendelővel rendelkezik.
A községben zártláncú, 18 csatornás kábeltévé rendszer van kiépítve, a lakások 98%-ban információs Tv csatorna fogható. 2002-től informatikai csomópontként működik a Teleház információs iroda a településen, melynek szolgáltatásai kiterjednek a község területén működő, mezőgazdasági, ipari vállalkozókra. Egyben lehetőséget biztosítanak a felnövekvő ifjúság és az idősebb korosztály részére, hogy az Internet világsztrádára csatlakozhassanak ismeretszerzés céljából.

 

Taszár Község Címere

cimer.gifA község címere összetett. Az álló, kerektalpú öregpajzs vörös mezejében jobbra néző, kiterjesztett szárnyú, arannyal fegyverzett, fekete sas lebeg, jobb karmában aranyos markolatú, ezüst pengéjű, kétélű egyenes kardot tart, bal karmában ezüst szekercét szorít. Az ugyancsak álló, kerektalpú boglárpajzs kék mezejében stilizált Anjou-liliom aranylik. A vörös mező az élet színe, a lakosság élniakarását, áldozatkészségét, sikerek, eredmények elérésére való törekvését fejezi ki. A kiterjesztett szárnyú sas, a feltörekvés, felemelkedés szándékát, a haza cselekvő szeretetét szimbolizálja. Helyi aktualitása, hogy a sas jelképezi a légi közlekedést is. A szekerce felidézi a település - amely már az Árpád-korban is fennállott, s valószínűleg udvarnokok lakták - nevét.

A sas jobbjában a kard emlékeztet a közel ezer esztendős harcos múltra. A kard egyébként, mint Szent Pál attribútuma, arra is rámutat, hogy határa egy részét egykor a pálosok nyerték adományul. A kék mező, az ég kékje, a sas motívumhoz kapcsolható, de bemutatja a hűséget, ragaszkodást a múlt értékeihez, az ősökhöz, a szülőföldhöz is.

Az arany liliom elsődlegesen azt fémjelzi, hogy a település első írásos említése az Anjou-korból adatolható

« Vissza az előző oldalra