A Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde eszközbeszerzés, udvar felújítás, kerítésépítés, szabványoknak való megfeleltetés projekt

Címkék: Pályázatok,EU pályázatok

TASZÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÖZLEMÉNY

A Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde eszközbeszerzés, udvar felújítás, kerítésépítés, szabványoknak való megfeleltetés projekt

Támogatási szerződés száma:  TOP-1.4.1-16-SO1-2017-00004

Kedvezményezett:Taszár Községi ÖnkormányzatTaszár Községi Önkormányzat a Terület és Településfejlesztési Operatív Program  keretén belül TOP-1.4.1-16A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével tárgyú felhívásra a TOP-1.4.1-16-SO1-2017-00004 azonosító számon regisztrált, A Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde eszközbeszerzés, udvar felújítás, kerítésépítés, szabványoknak való megfeleltetés címmel,  2017.07.14. napon befogadott támogatási kérelmet nyújtott be, és a  2017.12.13. napon kelt támogatási döntés szerint az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozással 7.257.794,- Ft, azaz hétmillió-kettőszázötvenhétezer-hétszázkilencvennégy forinttámogatásban részesült.

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2018. év 03. hó 15. nap.

A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2018. év 12. hó 20. nap.

A Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde eszközbeszerzés, udvar felújítás, kerítésépítés, szabványoknak való megfeleltetés projekt bemutatása:

Az óvoda és bölcsődekerítés, udvar átalakításának a tervezésében figyelembe vettük az OTÉK (Országos Településrendezési és Építési Követelmények) előírásait, valamint az MSZ-04 205/2-87 építésügyi ágazati szabványt irányadónak tekintetük.Az óvoda és bölcsőde felújítás célja, amellett, hogy a szabályozókban előírt követelmény rendszernek is megfeleljünk, a kisgyermekes családokból az édesanyák mi előbbi visszasegítése a munka világába. A vidéki településen is biztosítani az európai színvonalú, a szabvány előírásokat teljesítő intézményi ellátást a bölcsődés és óvodás korú taszári gyermekek számára.Az óvoda eszközrendszerére jellemező, hogy a játék tevékenységhez és a tanuláshoz szükséges alapvető eszközökkel rendelkezünk, de mesze nem elengedő ahhoz, hogy a gyermekek teljes körű fejlesztését biztosítani tudjuk.Céljaink között szerepel az intézmény korábbi hatósági ellenőrzései során megállapításra került fejlesztési lehetőségek megvalósítása, az egységes arculat utcafront felőli kialakítására. Így megvalósulhat a gyermek biztonságos felügyeletének. A jelenlegi kerítés elbontása során megvalósulhat az esztétikai nevelés, mivel jelenleg beton kerítés zárja az udvart, valamint a zöld növényzet telepítése elősegíti a környezettudatos szemlélet kialakítását.

Taszár, 2018. február 26.

                                                                                                                                                                                                                                                           Pataki Sándor

                                                                                                                                                                                                                                                           Polgármester

« Vissza az előző oldalra