Csapadékvíz-elvezetési hálózat rekonstrukciója Taszáron

Címkék: Pályázatok,EU pályázatok

Csapadékvíz-elvezetési hálózat rekonstrukciója Taszáron

TOP-2.1.3-16-SO1-2021-00026

 

 

A kedvezményezett neve: Taszár Községi Önkormányzat

Konzorciumi tagok: Somogy Vármegyei Önkormányzat

A projekt címe: Csapadékvíz-elvezetési hálózat rekonstrukciója Taszáron

A szerződött támogatás összege: 210 000 000,- Ft

A projekt összköltsége: 210 739 740 Ft

A támogatás mértéke: 100%
A projekt tervezett fizikai befejezési dátuma: 2023.08.31.

A projekt azonosító száma: TOP-2.1.3-16-SO1-2021-00026

 

 

A PROJEKT TARTALMÁNAK BEMUTATÁSA:

 

 

A beruházás célja a település belterületének védelmét szolgáló vízelvezető rendszer rekonstrukciója, mely által a település belterületén a heves esőzések által felgyülemlő csapadék rendezett körülmények között, kártétel lehetősége nélkül kerül elvezetésre, ezáltal megelőzve a vízkár események kialakulását a köz- és magántulajdonokban. A fejlesztés átfogó célja a fejlesztési területek ár-, belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése, amelynek köszönhetően további cél a települési környezet javítása, kedvezőbb életminőség biztosítása, ezáltal a népességmegtartó- és vonzóerő javítása, vállalkozások és gazdasági szereplők vonzása.

Specifikus cél a település Toldi Miklós, Kinizsi Pál, Vörösmarty Mihály és Széchenyi István utcáiban levő vízelvezető rendszer rekonstrukciója, újjá építése, valamint az ezek által összegyűjtött csapadékvíz befogadóba való eljuttatása. A projekt megvalósításával az utcában a vízkárok kialakulásának esélye csökkenthető (minimalizálható), az ott lakók védelme, közérzete javítható.

 

 

Vörösmarty utca

A meglévő csapadékvíz-elvezető árok rekonstrukciója szükséges a (Kinizsi és Toldi utcák között), a lakóingatlanok megközelítését biztosító kapubejárókhoz tartozó átereszek felülvizsgálatával és szükség szerinti cseréjével. Az átereszekhez támfalelemek, vagy végfal beépítése előirányzott.

 

Toldi utca

Az aszfaltos úton több helyen lokális repedések láthatóak a kimosódások miatt, az árok állandósítása szükséges, és a meglévő kapubejárók átereszeinek szelvényének és magassági méretének felülvizsgálata.

A meglévő csapadékvíz-elvezető árok rekonstrukciója szükséges, és az árokszelvény állandósítása, annak burkolattal történő ellátásával. A lakóingatlanok megközelítését biztosító kapubejárókhoz tartozó átereszek felülvizsgálata és szükség szerinti cseréje, és az átereszekhez támfalelemek, vagy végfal beépítése előirányzott.

Az utca vízelvezetését biztosító árkok rekonstrukciója szükséges a vasútig, melyek a 129/31 hrsz-ú területen létesített vízlevezető árok, és annak folytatása a 079 hrsz.-ú területen, valamint a 61. sz. közút vízelvezető árkának jelölt szakasza, melynek folytatása a 081 hrsz.-on található. A 129/31 hrsz-ú árok szelvényméretének és lejtésének felülvizsgálata szükséges.

 

 

Kinizsi utca

A meglévő kétoldali csapadékvíz-elvezető árok rekonstrukciója szükséges, és az árokszelvény állandósítása, annak burkolattal történő ellátásával a lakóházak végéig. A lakóingatlanok megközelítését biztosító kapubejárókhoz tartozó átereszek felülvizsgálata és szükség szerinti cseréje, és az átereszekhez támfalelemek, vagy végfal beépítése előirányzott. Az utca végén a két árok egyesül, (meglévő áteresz), a Toldi utcai árokig a meglévő vízelvezető árok rekonstrukciója szükséges.

 

 

Széchenyi utca

A meglévő kétoldali csapadékvíz-elvezető árok rekonstrukciója szükséges, és az árokszelvény állandósítása, annak burkolattal történő ellátásával. A lakóingatlanok megközelítését biztosító kapubejárókhoz tartozó átereszek felülvizsgálata és szükség szerinti cseréje, és az átereszekhez támfalelemek, vagy végfal beépítése előirányzott. Az utca végén a két árok egyesül (meglévő áteresz), majd az utca meghosszabbításában a 083 hrsz-ú területen található vízlevezető árok juttatja a csapadékvizeket a Kaposig. A vízlevezető árok rekonstrukciója szükséges.

« Vissza az előző oldalra