Taszár Község címere

 

cimer.gif A község címere összetett. Az álló, kerektalpú öregpajzs vörös mezejében jobbra néző, kiterjesztett szárnyú, arannyal fegyverzett, fekete sas lebeg, jobb karmában aranyos markolatú, ezüst pengéjű, kétélű egyenes kardot tart, bal karmában ezüst szekercét szorít. Az ugyancsak álló, kerektalpú boglárpajzs kék mezejében stilizált Anjou-liliom aranylik. A vörös mező az élet színe, a lakosság élniakarását, áldozatkészségét, sikerek, eredmények elérésére való törekvését fejezi ki. A kiterjesztett szárnyú sas, a feltörekvés, felemelkedés szándékát, a haza cselekvő szeretetét szimbolizálja. Helyi aktualitása, hogy a sas jelképezi a légi közlekedést is. A szekerce felidézi a település - amely már az Árpád-korban is fennállott, s valószínűleg udvarnokok lakták - nevét.

A sas jobbjában a kard emlékeztet a közel ezer esztendős harcos múltra. A kard egyébként, mint Szent Pál attribútuma, arra is rámutat, hogy határa egy részét egykor a pálosok nyerték adományul. A kék mező, az ég kékje, a sas motívumhoz kapcsolható, de bemutatja a hűséget, ragaszkodást a múlt értékeihez, az ősökhöz, a szülőföldhöz is.

Az arany liliom elsődlegesen azt fémjelzi, hogy a település első írásos említése az Anjou-korból adatolható

« Vissza az előző oldalra